Lennuliiklusteeninduse AS lükkab ümber airBalticu väite

Lennuliiklusteeninduse AS’i juhatuse esimees Tanel Rautits lükkab ümber täna, 08.07.2011 airBaltic asepresident Jānis Vanags pressiteates ja 06.07.2011 ajalehes Postimees avaldatu nagu ei oleks selle nädala alguses Tartu Lennuväljal esinenud lennujuhtimisteenuse osutamise katkestus esimene.

Viidates ajakirjanduses mainitud asjaolule, et sarnaseid juhtumeid on esinenud ka varem, palume tähele panna, et Lennuliiklusteeninduse AS alustas teenuse osutamist Tartu Lennuväljal 05.04.2010. Alates sellest kuupäevast ei ole sarnaseid juhtumeid eelnevalt esinenud. Postimehes 06.07.2011 avaldatud artiklis „Lennutüli Tartus on väldanud üle aasta“ toodud väide, nagu oleks ka novembris 2010 ja märtsis 2011 sarnaseid juhtumeid esinenud, on seega väär. Nii samuti on mõistmatu  airBaltic Corporation asepresident Jānis Vanags’i 08.07.2011 pressiteates avaldatud väide (kriitika meie teenuse kvaliteedi suunas) nagu ei oleks selle nädala juhtum tornist puudunud lennujuhiga esimene.

AS Tallinna Lennujaamalt lennujuhtimisteenuse osutamise ülevõtmise järel alates 05.04.2010 on Lennuliiklusteeninduse AS panustanud suuresti nimetatud teenuse kvaliteedi parendamisse – oleme selles üksuses teinud kõik endast oleneva, et töötajate hulka suurendada, kuid lennujuhtide koolitamine on aeganõudev protsess ning pädevused asukoha/üksusepõhised. See välistabki võimaluse, et Tallinna üksuse pädevusega lennujuht saaks asendada Tartu lennujuhti.

Tänase päeva seisuga on väljaõppe lõppfaasis järjekordne uus lennujuht, kelle tööle asumine lennujuhina Tartus kahandab võimalust samalaadsete kahetsusväärsete juhtumite kordumiseks.

Olulisel määral on täiustatud lennujuhtimisprotseduure ning alates 18.11.2010 käivitus Tartu lennuväljal ILS (täppismaandusmissüsteem). Eelmainitud tehtud tööga on Lennuliiklusteeninduse AS püüdnud igati suurendada lennukompaniide huvi ja tahet lennata Tartusse ning hoidnud teenuse kvaliteeti kõrgel tasemel.

Nagu ka airBalticul on Lennuliiklusteeninduse AS-i üheks olulisemaks prioriteediks oma klientidele kõige kõrgema tasemega teenuse pakkumine ja 03.-04.07.2011 juhtunu osas avaldame siirast kahetsust.

Oleme veendumusel, et oleme seni teinud kõik, mis meie võimuses teenuse ohutuse ja teenuse (sh. tööjõu) tagamise osas ning teeme seda jätkuvalt. Lisaks eelpool mainitule, otsime veel täiendavaid võimalusi, et sarnaseid olukordi ei tuleks tulevikus enam kellelgi kogeda.

Loodame veenda airBaltic’ut meie teenuse kõrges kvaliteedis, mis tooks kaasa loobumise nende otsusest lõpetada lennud liinil Tartu-Riia, sest sellest kaotavad üldjuhul kõik.