Lennuliiklusteeninduse AS algatas PBN lennuprotseduuride rakendamise ja õhuruumi ümberkujundamise

Eesti peamised lennundusettevõtted (Lennuliiklusteeninduse AS, Eesti Õhuvägi, AS Tallinna Lennujaam) on alustanud  mitme tähtsa  arendusprojekti elluviimisega, neist olulisemad: õhuruumi ümberkujundamine ja PBN (Performance-Based Navigation) lennuprotseduuride rakendamine.

Projekt näeb ette Ämari lennubaasi lähiala ja Tallinna lennujaama lähenemisala ümberkujundamist, sealhulgas P-RNAV (täppisnavigatsioon) ja CDA (Continuous Descent Approach) protseduuride rakendamist.

Täpne arendustegevus nimetatud õhuruumis on reglementeeritud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Lennuliiklusteeninduse AS-i ja Kaitseministeeriumi poolt allkirjastatud ühises koostöömemorandumis.  Õhuruumi ja lennuprotseduuride ümberkujundamine toimub  Ämari lennubaasis koostöös Taani konsultatsioonifirmaga Taani Õhuvägi, Tallinna lennujaama lähialas koostöös Rootsi konsultatsioonifirmaga LFV Consulting AB.

Algatatud on ka GNSS (globaalse satelliitnavigatsioonisüsteemi) põhiste protseduuride rakendamine teistel Eesti lennuväljadel. GNSS protseduuride rakendamistöid juhib AS Tallinna Lennujaam koostöös Lennuliiklusteeninduse AS-i ja Soome firmaga Finavia. Nimetatud protseduuri rakendatakse esmalt Tartu lennuväljal, seejärel Kuressaare ja Kärdla lennuväljal.