Muudatus nõukogus

Lennuliiklusteeninduse AS-i omanik on otsustanud Ando Leppimani nõukogust tagasi kutsuda ning valida nõukogu liikmeks Andres Uusma (volituste pikkusega 3 aastat).