EANS tähistas 20ndat juubelit!

4.detsembril 2017 täitus Lennuliiklusteeninduse AS-il (EANS) 20. tegutsemisaastat.

Edukate tulemuste ja ümmarguse juubeli taga on palju tööd ja pingutust, mille puhul saame tänada meie kliente, koostööpartnereid ja eriliselt välja tuua meie töökat kollektiivi, kes kõik on andnud oma panuse Eesti lennujuhtimisajaloo kujunemisesse ja loonud meie ettevõtte selliseks nagu ta hetkel on – edukas, hooliv ja usaldusväärne! Sest just hea koostöö ja professionaalsus on taganud EANSi arengu, mis omakorda kindlustab Eesti õhuruumis ohutu ja sujuva lennuliikluse.

Suur-suur aitäh kõigile kaasa rändamast ja usaldamast. Lähme üheskoos edasi ja oleme teejuhid Eesti taevas!

Lennuliiklusteeninduse AS kanti äriregistrisse 4.detsembril 1997, valitsuse otsus äriühingu asutamiseks 1.jaanuaril 1998. 1997. aastal loodi Lennuliiklusteeninduse keskuse asemele Lennuliiklusteeninduse AS. Teenindatud lendude arv oli siis 69 000, millest ülelende oli 47 000 ja töötajaid 120. 2017. aastal on teenindatud lendude arv 220 000 ja töötajaid 200.