Uudissõna: irdtorn ehk Eesti lennuliiklusteeninduse sõnavõistluse võitja

Eesti Lennuliiklusteeninduse AS (EANS) korraldas ligi poolteist kuud kestnud konkursi, mille eesmärgiks oli leida eestikeelne vaste ingliskeelsele terminile remote tower, mis tähistab lähi-ja lähenemislennujuhtimise teenuse pakkumise kontseptsiooni, kus lennujuhtimine toimub lennujaamast tavapärasest kaugemal asuvast keskusest. 346 väljapakutud variandi seast valiti uueks terminiks “irdtorn”.

Vajadus uue nimetuse järele tekkis seoses irdtorni projektiga, mille prototüüpi praegu ka Tartusse ehitatakse. “Kuigi 1951. aastast on rahvusvaheliseks suhtluskeeleks lennunduses inglise keel ja seda eelkõige ohutuse tagamiseks, kasutame võimalusel siiski eestikeelseid termineid, et hoida alles meie keelt ja kultuuri,” selgitas EANS-i tegevjuht Tanel Rautits, lisades, et uus termin võiks edaspidi jõuda ka lennundusterminoloogia komisjoni terminibaasi.

Vaste väljendile remote tower valisid spetsialistid EANS-ist, Lennuametist, Tallinna Lennujaamast, Tallinna Ülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist ning Eesti Keele Instituudist.
Komisjoni üheksast liikmest seitse eelistasid sõna “irdtorn” väljendile “kaugtorn,” sest on oluline, et termin väljendaks lennuväljast eemaldanud ehk irdunud torni, mitte ei sümboliseeriks torni kaugust. Originaalis oli võitja pakkumiseks tegelikult “irdkeskus,” kuid võidu tõi siiski vaste “ird-,” mille ainsana pakkus välja konkursivõitja Aavo Luuk, kes ka ise erialaselt lennundusega seotud on. Kolmanda koha said sõnad “videotorn” ja “tüürik”.

Eesti Keele Instituudi esindaja Tiina Leemets tõdes, et on rõõm näha niivõrd suurt võistlusest osavõttu ja erialainimeste huvi. “On oluline, et termin poleks lihtsalt otsetõlge, vaid läbi mõeldud spetsialistide poolt, kes seda ka igapäevases töös kasutama hakkavad,” sõnas Leemets. Aastal 2008 alustas eestikeelse lennundussõnavara arendamiseks Lennuameti juures tööd lennundusterminoloogia komisjon. Avaliku sõnavõistluse korraldas lennunduskogukond sel aastakümnel aga juba teist korda (2011. aastal valiti inglise turnaround’i vasteks “pööring”).