Lennuliiklusteeninduse AS-i määrati uus nõukogu

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson määras Lennuliiklusteeninduse AS-i nõukogu esimeheks Viljar Arakase ja uuteks nõukogu liikmeteks nimetati Ando Leppiman, Kaupo Raag ja Riina Varts.

Tagasi kutsuti senine nõukogu Andres Uusma, Peep Peterson ja Cinzia Siig, Margo Klaasmägi ja Silja Vöörmann-Milošević.

Nõukogu liikmete volituste pikkuseks määrati kuni 3 aastat.