EANS pälvis peresõbraliku tööandja algmärgise

12. september andis sotsiaalkaitseminister Kaia Iva 43 tööandjale kaasaarvatud EANS-ile peresõbraliku tööandja algmärgise, mis võimaldab praegustele ja tulevastele töötajatele näidata, et tööandja hindab töötajate soove ning on valmis panustama nende heaolusse.

„Osaleme pere- ja töötajasõbraliku ettevõtte märgise programmis, kuna meie jaoks on oluline, et meie inimesed saaksid tööd teha heades töötingimustes, mis arvestavad nende vajadustega. Oleme selle nimel palju teinud ja plaanime ka edaspidi teha. Märgis annab meile võimaluse ka väljapoole ettevõtet näidata, et meil on hea töötada ning lisaks saame programmi raames vahetada kogemusi teiste ettevõtetega ning küsida abi konsultandilt. “ sõnas EANS-i tegevjuht Tanel Rautits.

Algmärgise saamiseks tuli läbida konkurss ning koostada tegevuskava, kuidas ettevõtte töökultuuri töötaja- ja peresõbralikumaks muuta.

Juba praegu oleme ettevõttes palju tähelepanu pööranud tervise edendamisele, ühistunde loomisele, perede kaasamisele ja ka paindlikule tööajale ja –kohale. Edaspidi tahame rohkem tähelepanu pöörata  graafikualusel töötavate inimeste töö planeerimisele, et neil oleks parem võimalus oma töö- ja pereelu ühitada, öötööst tuleneva väsimuse ennetamisele, psühholoogilisele töökeskkonnale ja töötajate haaratuse suurendamisele on mitmeid tegevusi planeeritud.

Edasiseks sammuks on tegevuskavast lähtuvalt valitud meetmete rakendamine ning selle etapi lõpus, 1,5- 2 aasta pärast, hinnatakse saavutatud taset ning määratakse vastavalt siis kas pronks-, hõbe- või kuldmärgis.

2017. aastast alates annab Sotsiaalministeerium välja peresõbraliku tööandja märgist, mida saavad taotleda kõik tööandjad era- ja avalikus sektoris ning kodanikuühendused.

Märgise laiem idee on muuta ühiskonna hoiakuid töötaja- ja peresõbralikumaks, parandada tööandjate konkurentsivõimet töötajate värbamisel ning suurendada töötajate turvatunnet.

IMG_0258 IMG_0141 7094611t1haced 7094571t1h5d87

fotode autor Ann Vaida