Marsruuditasude arveid hakkab esitama CRCO

Eesti liitumisel EUROCONTROL-iga jaanuaris 2015 võtsime tulenevalt ühinemislepingust kohustuse liituda ka EUROCONTROL-i Marsruuditasude Keskasutuse teenusega (Central Route Charges Office (CRCO)).

Õhuruumide kasutajad (nt lennuoperaatorid), kes lendavad kontrollitud õhuruumides ja kasutavad sealset lennuliiklusteenindust, maksavad nendes õhuruumides kasutatavate teenuste eest.

EUROCONTROL-i Marsruuditasude Keskasutus (CRCO) esitab õhuruumide kasutajatele nende poolt tarbitud teenuste eest arveid EUROCONTROL-i liikmesriikide eest.

CRCO arvutab marsruuditasusid tulenevalt liikmesriikide teenustest, esitab arved õhuruumide kasutajatele ning jaotab marsruuditasud asjaomaste riikidega.

Sisuliselt tähendab see seda, et terminali navigatsioonitasude kohta esitame klientidele jätkuvalt arveid meie ise, marsruudi navigatsioonitasude kohta esitatakse arved EUROCONTROL-i Marsruuditasude Keskasutuse poolt meie poolt edastatavate andmete alusel, ning meile kui lennujuhtimisteenuse osutajale Eesti õhuruumis makstakse marsruudil teenuse osutamise eest EUROCONTROL-i poolt.

Eelmise aasta sügisest alates on lennuandmete töötlemise- ja arveldamise süsteemi LATAS arendamisel tublisti tööd tehtud ning peale rohkeid töötunde ja testimisi on EANS valmis liituma CRCO süsteemidega.

Alates 01.04 2017 hakkame omalt poolt CRCO-le edastama andmeid Eesti õhuruumis lennujuhtimisteenust kasutatavate õhusõidukite​ marsruudi navigatsiooniteenuste kasutamise kohta.

Huvi korral saab CRCO kohta lähemalt lugeda siit.