Lennutihedus Eesti õhuruumis aina kasvab

  1. aastal läbis Eesti õhuruumi 206 563 lendu, kusjuures lennuliikluse sagedus kasvas 3,1 protsenti. Tänavu prognoositakse lennuliikluse kasvuks ligi 2,9 protsenti.

Eesti õhuruumis teenindati päevas keskmiselt 564 lendu, mis on aastatagusega võrreldes 15 lendu rohkem. Kõige tihedamal lennuliikluse päeval fikseeriti Eesti õhuruumis 717 lendu.

Eesti kohal on kolm olulist lennukoridori: Soome ja Euroopa vahelised liinid, Aasia- ja Venemaa-suunalised liinid, mistõttu moodustasid möödunud aastal ligi 78 protsenti Eesti õhuruumi lendudest ülelennud.

Eesti Lennuliiklusteeninduse ASi (EANS) tegevjuhi Tanel Rautitsi sõnul toimus kõige rohkem ülelende Euroopa ja Soome vahel (37%), veidi vähem (31%) Vaikse ookeani suunal, millele järgnesid Venemaa-suunalised lennud (23%).

Seejuures läbis umbes 44 protsenti Soomest väljuvatest ja põhjanaabrite juurde saabuvatest lendudest Eesti õhuruumi. Märkimisväärne protsent (26%) Vaikse ookeani regiooni ja Euroopa vahelistest õhusõitudest jõuab samuti enne maandumist läbida Eesti õhuruumi. Atlandi regiooni suunal sooritati umbes 30 lendu päevas, mis moodustab umbes seitse protsenti ülelendude koguarvust.

Lennutiheduse sagenemist võis möödunud aastal näha ka Eesti ja Venemaa vahel. «Alates möödunud aasta juunist võis näha lennuliikluse sageduse tihenemist ka Venemaa suunal, mis oli aastast 2014 olnud muidu püsivas languses,» ütles Rautits.

Kõige tihedam oli lennuliiklus möödunud aasta suveperioodil, kusjuures juulikuus ületati Eesti lennunduse ajaloos esimest korda 20 000 lennu piir. Hõredam lennuliiklus on sügistalvisel ajal – novembris, detsembris, jaanuaris ja veebruaris. Kõige vähem lende ühe päeva jooksul toimus möödunud aastal jaanuarikuus.

Võrreldes 2015. aastaga kasvas Eestisse saabuvate ning Eestist välisriikidesse lahkuvate lendude arv umbes ühe lennu võrra päevas. «Kõige rohkem lende meie õhuruumis sooritasid Finnair (19,5%), Lufthansa (6%) , Air Baltic (5,6%), Rossiya Airlines (5,3%) ja Adria Airways (3,7%) koostöös Eesti lennufirmaga Nordica. Suuremate klientide summaarne panus lendude kogumahtu moodustas umbes 40 protsenti,» kommenteeris Rautits Eesti õhuruumis tehtud lende.