Uus etapp käes: katkematu vabamarsruudi õhuruum Põhja-Euroopas alates 23. juunist 2016

 

Alates 23. juunist on õhuruumi kasutajate käsutuses katkematu vabamarsruudi õhuruum üle Eesti, Soome, Läti, Rootsi ja Taani õhuruumide (tänu NEFAB-i* (ida) ja Rootsi/Taani funktsionaalsete õhuruumiblokkidele), mis võimaldab piirivabalt planeerida ja kasutada eelistatud trajektoore üle nende viie riigi.

Selline areng põhineb vabamarsruudi õhuruumi rakendamisel NEFAB-i ja Rootsi/Taani funktsionaalsetes õhuruumiblokkides varasemalt ja on järgmine samm lennuoperatsioonide optimeerimises suuremahulises õhuruumis, mis peaks pakkuma õhuruumi kasutajatele operatsioonilist, keskkondlikku ja majanduslikku kasu. Vabamarsruudi kontseptsioon parandab ka lennuplaani ja tegeliku trajektoori ühtivust, mis omakorda tähendab lennule paremat prognoositavust.

Järgmiste sammude jooksul laieneb vabamarsruudi õhuruumi ala veelgi, kaotades piirid Norraga ja ühinedes edaspidi Ühendkuningriigi, Iirimaa ja Islandi vabamarsruudi õhuruumidega Borealis’e FRA** programmi raames. See kontseptsioon, mis kõrvaldab suures osas Euroopas vabamarsruudi õhuruumide vahelised piirid aastaks 2021, näitab siis, kui võimas on vabamarsruudi õhuruumi efekt.

Piiriülesed vabamarsruudi õhuruumi operatsioonid on oluline algatus, mis viib ellu Euroopa Komisjoni Ühtse Euroopa taeva visiooni, pakkudes nii vähem killustatud ja suurema efektiivsusega lennuliikluse korraldamist Euroopas.

*NEFAB – Põhja-Euroopa funktsionaalne õhuruumiblokk
** FRA – vabamarsruudi õhuruumi