Käivitus mahukas programm Põhja-Euroopat katva vabamarsruudi õhuruumi loomiseks

Borealis FRA vision banner

Euroopa üheksa aeronavigatsiooniteenuse pakkuja liit, Borealis, teatas täna programmi käivitamisest, mis tagab üle kogu Põhja-Euroopa vabamarsruudi õhuruumi teenuse sujuva ja integreeritud pakkumise aastaks 2020.

Lennufirmadel ja ärilennunduse ettevõtetel on tulevikus võimalik planeerida ja kasutada kõige kuluefektiivsemaid, kütust ja aega säästvamaid trasse üle terve Borealis’e liikmete poolt kontrollitava õhuruumi, selle asemel, et järgida ettemääratud trasse iga liikmesriigi õhuruumis. Programmi tulemusena luuakse vabamarsruudi õhuruum (FRA ehk Free Route Airspace), mis ulatub Atlandi ookeani idapiirist kuni Vene Föderatsiooni läänepiirini Põhja-Euroopas.

Programm tugineb kolme olemasoleva funktsionaalse õhuruumi bloki (FAB-i) – Taani-Rootsi-, Suurbritannia-Iirimaa ja Põhja-Euroopa FAB-i ning Põhja-Euroopa FRA (North European Free Route Airspace ehk NEFRA) programmi senisele tegevusele, kuid mida aeronavigatsiooniteenuse pakkujad vabatahtlikult laiendavad, et maksimeerida kasu klientidele.

Richard Deakin, Suurbritannia aeronavigatsiooniteenuse pakkuja NATS tegevjuht ja Borealis liidu nõukogu äsja ametisse määratud esimees, kommenteerib: „Asjaolu, et kolme erineva funktsionaalse õhuruumi bloki aeronavigatsiooniteenuse pakkujad on otsustanud teha koostööd, et maksimeerida vabamarsruudi õhuruumi pakutavat kasu Põhja-Euroopas, näitab meie pühendumust meie klientidele. Sellisel moel koos töötamine Euroopa lennuliikluse juhtimise kvaliteedi parandamise nimel ja õhuruumi kasutajate hüvanguks väljendabki Euroopa Komisjoni Ühtse Euroopa Taeva algatuse mõtet.“

Branka Subotic, Borealis liidu tegevjuht, lisas: „See on väga oluline ettevõtmine, mis toob märkimis­väärseid hüvesid õhuruumi kasutajatele üle kogu Põhja-Euroopa ja me pühendame selle elluviimisele palju energiat. Kuigi osa tööst on juba tehtud, siis selle edasiarendamine ja läbi kogu liidu kokku sidumine alles loob õhuruumi kasutajale suurima väärtuse.“

Programm ühendab kolm juba olemasolevat: Islandi, Iirimaa ja Taani-Rootsi vabamarsruudi õhuruumi Eesti, Soome, Läti ja Norra õhuruumidega 2015. aastal (NEFRA) ja alates 2017. aastast samm-sammult Ühendkuningriigi eriti keeruka õhuruumiga. Programmi raames kaalutakse ka ühendamist Põhja Atlandi õhuruumiga peale 2020. aastat.

Borealis liit hõlmab üheksa riigi õhuruume – Eesti, Iirimaa, Island, Läti, Norra, Rootsi, Soome, Taani ja Ühendkuningriigid. Üheskoos teenindatakse 3,5 miljonit lendu aastas, Põhja-Euroopa õhuruumi 12,5 miljonil ruutkilomeetril, moodustades Euroopa suurima transatlantilise ühenduse.