Lennuliiklusteeninduse AS ja FINAVIA sõlmisid tihedama koostöö eesmärgil raamleppe

Lennuliiklusteeninduse AS ja FINAVIA (Soome aeronavigatsiooniteenuse pakkuja) allkirjastasid raamleppe, mille eesmärk on tihendada ja kiirendada kahepoolset koostööd aeronavigatsiooniteenuste osutamisel. Mõlemad ettevõtted on Põhja-Euroopa suurima funktsionaalse õhuruumibloki – NEFAB programmi liikmed. NEFAB koostöö põhineb Euroopa Ühtse Taeva seadusandlusel ja püüdleb klientidele sujuva ja piirideülese teenusepakkumise poole. Leppe raames arendavad pooled välja efektiivsemad lahendused toetamaks teineteist sellistes olulistes valdkondades nagu aeronavigatsiooniline koolitus, tugiteenused, õhuruumi korraldus ja tehniline koostöö.
„Me oleme ka varem oma Eesti kolleegidega heas koostöövaimus tegutsenud, selline leping pakub aga raamistiku mõlemale poolele süsteemsemaks ja pikaajalisemaks planeerimiseks“, ütles Raine Luojus, Finavia OY Air Navigation Services direktor ja vanem asepresident.
„See lepe võimaldab meil efektiivsemalt ette valmistada eeldusi ühisteenuse pakkumiseks ja toetada teineteist eriolukordades“, rääkis Tanel Rautits, Lennuliiklusteeninduse AS-i tegevjuht ja juhatuse esimees.

 
Lisainformatsioon:
Lennuliiklusteeninduse AS; Mati Tarlap + 372 6258222, mati@eans.ee
Finavia; Matts-Anders Nyberg, + 358 400 458 174, matts-anders.nyberg@finavia.fi