SPONSORLUS

Lennuliiklusteeninduse AS-i nõukogu vaatas oma 124. koosolekul läbi laekunud sponsorlustaotlused ja otsustas rahuldada neist alljärgnevad:
  • TTÜ Arengufond – stipendiumide väljaandmiseks 2.112 eurot;
  • Eesti Lennundusmuuseum – liikumispiirangutega inimestele mobiilsete aluste projekteerimise toetamine 2.000 eurot;
  • OÜ Külim – “Põhjakotkad 2” raamatu väljaandmise toetamine 3.500 eurot.