LENNULIIKLUSTEENINDUSE AS-i KLIENDIPÄEV – 12. MAI 2011

Lennuliiklusteeninduse AS on jälle jõudmas traditsioonilise Kliendipäeva korraldamiseni, mis käesoleval aastal toimub 12.MAIL algusega kell 09:00.

TÄHELEPANU, registreerumise tähtaeg on juba 2.mai!

Kliendipäevale on oodatud kõik meie koostööpartnerite ja teised Eesti õhuruumi kasutajate esindajad ning kõik, kes on huvitatud aeronavigatsiooniteenustes toimuvatest muudatustest ja arendamisest ning Lennuliiklusteeninduse AS-iga koostöö edendamisest. Kliendipäeva eesmärgiks on anda ülevaade aeronavigatsiooniteenuste valdkonnas toimuvast ning sellealase koostöö edendamise plaanidest. Lisaks LLT AS-i poolsetele esinejatele astuvad ettekannetega üles ka külalisesinejad Lennuametist ja Õhuväest.

TOIMUMISKOHT: Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsi Administratiivhoone saalis, I korrus
Kanali tee põik 3, Rae vald, Harjumaa

KAVA:

Algus Teema Esineja
9:00 Kogunemine / hommikukohv / registreerumine ekskursioonile torn+saal
9:30 Tervitus ja avasõnad Tanel Rautits LLT Tegevjuht
9:40 Lühiülevaade ürituse korralduslikust poolest ja küsitluse tulemustest Rita Treimuth LLT Kliendisuhete juht
9:50 Maaliikluse seiresüsteemi rakendamine Tallinna lennuväljal Kaljo Kangur LLT Lennujuht-spetsialist
10:00 Sageduse vahetamine peale starti Vahur Kivirand LLT Lennujuht-spetsialist
Ämari uute TSA-dega seonduvad piirangud Vahur Kivirand LLT Lennujuht-spetsialist
10:20 Ülevaade lennuväljade osakonna tegevusest Marika Kisand LLT Lennuväljade osakonna juhataja
10:30 Kohvipaus
11:00 Ohutusalane ülevaade ja trendid August Kaasik Lennuameti Lennutegevuse osakonna vaneminspektor
11:30 Selgitusi lennuliikluses (järje)korra loomise kohta lennuväljal ja selle läheduses, lennujuhtimise seisukohalt Tarmo Riga LLT Ohutusmeeskonna liige, lennujuht-spetsialist
11:50 Meelelahutus: temaatiline üllatusesineja (esitlus 15 min ja demonstratsioon õues)
12:30 Kohvipaus/soojad suupisted
13:10 Kaitseväe Lennubaasi Ämari lennuvälja navigatsioonisüsteemid Reet Stamm Ämari lennuvälja lennujuhtimise teenistuse ülem
13:30 Estonian National Performance Plan for Air Navigation Services for reference period 1: 2012-2014 Eve Härm Lennuameti Lennuliikluse vaneminspektor (eesti ja/või inglise keeles)
Performance Plan – konsultatsioon kõigi üritusel osalejatega Eve Härm Lennuameti Lennuliikluse vaneminspektor (eesti ja/või inglise keeles)
14:10 “Vaba mikrofon” – võimalus tõstatada küsimusi tulevasteks aruteludeks Vastavad/kommenteerivad kohal viibivad lektorid, spetsialistid
14:30 Lõpetamine
14:35 Ekskursioon lennujuhtimiskeskuses (saal+torn) registreerunud soovijatele Võimalus külastada lennujuhtimissaali ja  uuenduskuuri läbinud tornipositsioone (~30 min)

REGISTREERIMINE: Palume teatada oma osalemine hiljemalt 2. maiks 2011 kasutades meie koduleheküljetagasiside linki või e-maili aadresse Rita.Treimuth (ätt) eans.ee või eans (ätt) eans.ee. Palume märkida kirjas ära kindlasti oma nimi, amet, ettevõte ja ettevõtte tegevusala.

Registreerumise järel saabub 1-2 tööpäeva jooksul Teile vastav kinnitus e-mailile ning alates 25. aprillist meie palve vastata anonüümses keskkonnas mõnele küsimusele seoses meie teenusega.

Piisava hulga vastuste laekumise korral on meil võimalus anda Teile küsitluse tulemuste ülevaade juba selsamal Kliendipäeval!