Navigatsiooniteenuste hinnad alates 2015. aastast

Alates 2015. aastast toimuvad muudatused lennuliikluse hindades. Hindade muutus on kooskõlas Euroopa Liidu hinnamäärusega, 2015-2019 aastate Põhja-Euroopa Funktsionaalse Õhuruumi Bloki (NEFAB) tulemuslikkuse kavaga ja Eesti saamisega Eurocontrol’i liikmeks alates 01.01.2015.

Terminali ja marsruudi navigatsioonitasude ühikuhinnad muutuvad järgnevalt:

Terminali navigatsioonitasu 2014: p=93,67 muutub 2015 vastavalt p=88,38

Marsruudi navigatsioonitasu 2014: p=23,97 muutub 2015 vastavalt p=31,10

Marsruudi navigatsiooniteenuse suhteliselt suurel hinnatõusul on 3 peamist põhjendust:

a)    Järjest kasvavate õigusaktides sätestatud nõuete, sh nn datalink/CPDLC, täitmine;

b)    Juba amortiseerunud (ja seega olematu amortisatsioonikuluga) seadmete asendamine uutega;

c)    Eesti Vabariigi liitumine EUROCONTROLiga.

2014. aasta jooksul viisime läbi rahvusliku tulemuslikkuse kava ja hinnaregulatsiooni konsultatsiooni erinevate huvigruppidega. Konsultatsioonil osalesid IATA esindajad ning selle viis läbi NEFAB nõukogu, mida toetasid muuhulgas ka Eesti Lennuameti ja Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad.

Euroopa Komisjon ei ole ametlikult NEFABi tulemuslikkuse kava kinnitanud, seega on võimalikud veel muutused ülaltoodud hindades. Kuna Euroopa Komisjon on põhimõtteliselt tulemuslikkuse kava siiski heaks kiitnud, siis me ei näe ette, et toodud hinnad saaksid oluliselt muutuda, kuigi see on võimalik.

Teie küsimused, kommentaarid ja ettepanekud teemaga seoses on teretulnud aadressil eans(at)eans.ee. Need edastatakse kaalumiseks NEFAB’ile ning ühtlasi võimaldame Teile otsesuhtlust meie spetsialistide ja juhtkonnaga.

Uus hinnakiri kehtib alates 01.01.2015