EANS ja FINAVIA parandavad lennuliikluse juhtimise tõhusust täiustatud interaktiivse andmevahetuse (OLDI) funktsioonide abil

Lennuliiklusteeninduse AS ja FINAVIA on suurendanud oma lennujuhtimissüsteemide ühilduvust ja parandanud lennuliikluse juhtimisega seotud infovahetuse tõhusust. Mõlemad on esimesed aeronavigatsiooniteenuse pakkujad maailmas, kes kasutavad täiustatud interaktiivse andmevahetuse OLDI (On-Line Data Interchange) funktsioone eri riikide vahel nii ulatuslikult. Parandatud funktsionaalsus kasvatab lennuliikluse juhtimise läbilaskevõimet ja parandab selle tõhusust, tuues seega kasu nii lennufirmadele kui reisijatele.

Eri riikide lennujuhtimissüsteemid vahetavad nende õhuruumi läbiva lennuliikluse kohta teavet OLDI teadete abil. Need teated sisaldavad teatud lennuandmeid nagu näiteks trass, kõrgus ja järgmise lennujuhtimisüksuse õhuruumi sisenemise aeg.

Andmevahetuse kasutuselevõtu tulemusena on võimalik taotleda trassi ja kõrguse muudatusi läbi tehnoloogiliste süsteemide ja vastuvõetud taotluste alusel uuendatakse andmed mõlema riigi lennujuhtimissüsteemides automaatselt. Seni esitati lennu trassi- ja kõrgusemuudatuste taotlused lennujuhtimisüksuste vahel telefonitsi.

Seda projekti teostati Lennuliiklusteeninduse AS-i, Finavia ja süsteemide tootja Thales’e tihedas koostöös 18 kuud, mille jooksul viidi läbi 11 vastavushindamise sessiooni. Projekt toetub olemasolevatele lennujuhtimissüsteemidele ja täiendavad investeeringud seadmetesse ei olnud vajalikud.

Uute funktsioonide kasutuselevõtt toetab rahvusvahelist, Põhja-Euroopa funktsionaalse õhuruumibloki (NEFAB) koostööd, mille eesmärk on muuta aeronavigatsiooniteenused kulutõhusamaks ja vähendada lennuliikluse keskkonnamõju Põhja-Euroopas.