Kliendipäev 2014 kokkuvõte

29. mail toimus Lennuliiklusteeninduse AS-is meie järjekordne kohtumine klientide ja koostööpartnerite ning teiste Eesti õhuruumi kasutajate esindajatega. (Vt ka LLT Kliendipäeva kava 2014).

Enne üritust korraldasime oma iga-aastase kliendiküsitluse, mille tulemuste lühiülevaate leiate siit .

Meie heameeleks saime võõrustada paljusid lennundusega seotud osalejaid väga mitmekülgsetelt tegevusaladelt ning taas rikastada ürituse päevakava esinejatega väljastpoolt meie ettevõtet.

Täname külalisesinejaid huvitava esinemise eest meie kõigi, nii kuulajate kui korraldajate poolt (esinemisjärjekorras):

Ltn. Reet Stamm (Õhuvägi),

Hr. Koit Kaskel (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium),

Hr. Priit Rifk (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium),

Meie suureks rõõmuks olid Kliendipäeva külalised sel aastal nii altid küsimusi esitama ja kommenteerima, et jäime lausa ajapuudusesse. Arvestame seda kindlasti järgmise aasta ürituse korraldamisel ning püüame aina enam võimaldada küsimist ja arutelusid – vajadusel kuni huvitatud osalejatega grupiarutelude korraldamiseni välja. Lõpuni rääkimata jäänud küsimuste osas suhtleme huvitatutega personaalselt edasi.

Täname väga kõiki osalejaid, et nad leidsid võimaluse kohale tulla ja aktiivselt kaasa lüüa ning nende jätkuva huvi eest meie kliendiürituse vastu!

Kohtumiseni juba järgmisel Kliendipäeval, kevadel 2015!