Sponsorlus

Lennuliiklusteeninduse AS-i nõukogu vaatas oma 106. koosolekul läbi laekunud sponsorlustaotlused ja otsustas rahuldada järgnevad taotlused:

  • Eesti Lennuakadeemia meteoroloogia õpiku väljaandmiseks 750 eurot>
  • MTÜ Eesti Langevarjuklubi Parasummeri korraldamiseks 3.000 eurot
  • Eesti Kaitsevägi ennesõjaaegse lennuväe ohvitseride terarelva ehk „Vestu“ prototüübi tootmisse juurutamiseks 1.200 eurot.