SPONSORLUS

Lennuliiklusteeninduse AS-i nõukogu vaatas oma 114. koosolekul läbi laekunud sponsorlustaotlused ja otsustas rahuldada neist alljärgnevad:

  • SA Tartu Lennundusmuuseum Eesti Lennupäevade korraldamiseks 5.000 eurot.
  • Eesti Lennuakadeemia Eesti Lennupäevade korraldamiseks 5.000 eurot.
  • SA Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond magistriõppe stipendiumide maksmiseks 2.112 eurot.
  • MTÜ Eesti Langevarjuklubi Parasummeri korraldamiseks 5.000 eurot.