Navigatsiooniteenuste hinnad alates 2013. aastast

Alates 2013. aastast toimuvad muudatused Lennuliiklusteeninduse AS-i navigatsiooniteenuste ühikuhindade ning tasu arvestamise valemi osas.

Terminali navigatsiooniteenuse ühiku hind on jätkuvalt 2012 aasta tasemel ehk p = 77,97 eurot ning alates 2013. aastast arvutatakse terminali navigatsiooniteenuse tasu järgmise valemi alusel:

T = p x (MTOW/50) 0,7

Seejuures juhime tähelepanu astendaja muutusele 0,5-lt 0,7-le, tulenevalt õigusaktides sätestatust.

Marsruudi navigatsiooniteenuse eest võetava tasu arvutamisel valemis muutusi ei ole, küll aga muutub valemis kasutatav ühikuhind 2012 aastal kehtivalt 22,48 eurolt 22,95 eurole 2013. aastal.

 

Uus hinnakiri kehtib alates 01.01.2013