SPONSORLUS

Lennuliiklusteeninduse AS-i nõukogu vaatas oma 113. koosolekul läbi laekunud sponsorlustaotlused ja otsustas rahuldada MTÜ Ridali Lennuklubi taotluse 1 250 euro ulatuses klubihoone sisustamiseks.