Sponsorlus

Lennuliiklusteeninduse AS-i nõukogu vaatas oma 110. koosolekul läbi laekunud sponsorlustaotlused ja otsustas rahuldada SA TTÜ Arengufondi taotluse 2 112 euro ulatuses magistriõppe stipendiumi maksmiseks.