Sponsorlus

Lennuliiklusteeninduse AS-i nõukogu vaatas oma 109. koosolekul läbi laekunud sponsorlustaotlused ja otsustas rahuldada järgmised taotlused:

  • SA Tartu Kultuurkapital Eesti Lennuakadeemia stipendiumi fond 3.500 eurot.
  • SA Tartu Lennundusmuuseum 3.000 eurot.
  • Eesti Tiibvarjuspordi Liit 2.370 eurot.
  • AS Tallinna Lennujaam Routes Europe 2012 korraldamiseks 5.000 eurot.
  • MTÜ Eesti Langevarjuklubi Parasummeri korraldamiseks 3.000 eurot.