NEFAB edastas olulise sõnumi Euroopa lennundusringkonnale

Põhja-Euroopa funktsionaalset õhuruumi osa moodustavad Eesti, Läti, Norra ja Soome esitlesid NEFAB (North European Functional Airspace Block) projekti Euroopa Komisjonile.

Esmaspäeval, 6. veebruaril, edastasid NEFAB (North European Functional Airspace Block) osalisriigid Eesti, Läti, Norra ja Soome kohtumisel Brüsselis olulise sõnumi Euroopa lennundusringkonnale.

„Oleme oma tegevustega ajagraafikus, et moodustada funktsionaalne Põhja-Euroopa õhuruumi osa 2012. aasta detsembriks. „Seoses liikmesriikide ja partnerite pideva arendustööga selles protsessis, olen veendunud, et aasta lõpuks on sündinud uus peatükk Põhja-Euroopa lennunduses, mille tulemuseks on efektiivsem lennutegevus, kõrgem ohutustase ning rohelisem keskkond,“ ütleb riikidevahelise töögrupi esindaja Gerli Rebane.

Tasuvusuuringu kohaselt on perioodiks 2012-2025 eeldatav NEFABi kasum vähemalt 340 miljonit eurot. Läbi funktsionaalse õhuruumiosa tekkiv lennutegevuse suurenenud efektiivsus vähendab kütusekulu, misläbi väheneb ka  õhku paisatav C02 heitkogus.

Eesti, Soome, Läti ja Norra ning nende riikide lennuliiklusteenuse osutajad (Lennuliiklusteeninduse AS, Avinor, Finavia ja LGS) edastasid Euroopa Komisjonile Euroopa Liidu poolt nõutud dokumendid NEFABi loomiseks 22. detsembril 2011. Dokumendid edastati Komisjonile 6 kuud enne Euroopa Liidu poolt kehtestatud lõpptähtaega. See asjaolu andis NEFABile võimaluse olla esimene funktsionaalne õhuruumiosa, keda paluti Euroopa Liidu poolt osapooltele esitlema kogu tegevuse kontseptsiooni ning ülesehitust. Komisjonilt ning teemaga seotud osapooltelt oodatakse ülanimetatud dokumente puudutavaid küsimusi ja tähelepanekuid käesoleva aasta 12. Märtsiks.  Riigid plaanivad NEFABi loomise) lepingud alla kirjutada 2012. a kevadel.

Pärast ettekannet sai NEFAB projekt positiivset tagasisidet nii Komisjonilt kui teistelt asjaosalistelt. „Kohtumine oli väga konstruktiivne ning hoidis ohtralt kokku meie kõigi aega  ja energiat, kuna andis hea ülevaate NEFABi kontseptsioonist, ütles Euroopa Komisjoni Energia- ja Transpordi valdkonna peadirektor ning Ühtse Euroopa Taeva üksuse juht, Oliver Waldner. Lisaks rõhutas ta kõigi tuleviku funktsionaalsete õhuruumiosade euroopakesksete tegevuste olulisust.