Põhja-Euroopa riigid sõlmisid õhuruumi planeerimist reguleeriva koostöölepingu

Põhja-Euroopas aeronavigatsiooniteenust osutavad riigid (Soome, Norra, Taani, Rootsi, Läti, Eesti ja Island) allkirjastasid 1. detsembril 2011 õhuruumi planeerimist ja koordineerimist reguleeriva koostöölepingu.

Koostöölepingu allkirjastamine oli, geograafilisest asukohast tingituna, kriitilise tähtsusega nii meile NEFAB’is*, Rootsi-Taani  õhuruumi bloki, kui ka Islandi jaoks. Lepe on aluseks meie tulevasele koostööle õhuruumi planeerimisel ning aeronavigatsiooniteenuste arendamisel, mida kohandada vastavaks õhuruumi kasutajate tegelike soovide ja vajadustega. Lennuliiklusteeninduse AS-i tegevjuhi Tanel Rautitsi sõnul toetab projekt meie edasist integreerumist ühtseks Põhja-Euroopa õhuruumiks.

Funktsionaalsed õhuruumiosad (Ühtse Euroopa Taeva projekti raames) luuakse eesmärgiga pakkuda võimalikult kliendikeskset ja harmoniseeritud teenust, vähendada õhuruumi killustatust tõhustamaks koostööd aeronavigatsiooniteenust osutavate ettevõtete vahel ning seda kõike riigipiiridest sõltumata.

Ühtse taeva visioon optimeerib ja harmoniseerib kõikide riikide lennujuhtimisteenused ja töömeetodid. Lühemad ja tõhusamad lennumarsruudid tagavad sujuvama lennuühenduse, suurendades õhuruumi läbilaskevõimet, minimaliseerides hilinemiste taset – üldise eemärgiga  pidada kinni ohutus-standarditest ning vähendada keskkonnamõjusid. Eesmärk on kõikide lendude viivitusteta opereerimine ja plaanijärgne saabumine.

Funktsionaalsete õhuruumi blokkide (FAB-ide) loomist nõuab Euroopa Komisjon Euroopa Liidu liikmetelt 2012. aasta lõpuks.

* NEFAB – Põhja-Euroopa funktsionaalne õhuruumi blokk