Sponsorlus

Lennuliiklusteeninduse AS-i nõukogu vaatas oma 108. koosolekul läbi laekunud sponsorlustaotlused ja otsustas rahuldada Eesti Lennuakadeemia taotluse lennundusseminari korraldamiseks summas 3000 eurot.