Marsruudi navigatsiooniteenuse hind alates 2012

Lennuliiklusteeninduse Aktsiaselts on klientidele navigatsiooniteenuseid osutanud alates 1998. aastast. Kuigi oleme selle aja jooksul uuendanud kogu kasutusel oleva infrastruktuuri ja viinud oma teeninduskvaliteedi rahvusvaheliselt kõrgelt tunnustatud tasemele, oleme suutnud hoida marsruudi navigatsiooniteenuse hinda Euroopa madalaimana. Seejuures oleme viimaste aastate jooksul leidnud ka võimalusi hindade langetamiseks – viimase 8 aasta jooksul on hinnad langenud 18%.

Järgides enamus Euroopa riikide eeskuju minnakse Eestis järgmise aasta alguses üle uuele finantseerimise põhimõttele. Nimelt finantseeritakse alates 2012. aastast kõiki Eesti riigiasutuste lennuliikluse teenuse osutamisega seotud kulusid Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsi teenustasude kaudu. Samuti kaasnevad lisakulud seoses Ühtse Euroopa Taeva programmist tulenevalt koostatud Eesti jõudluskavaga aastateks 2012-2014, milles on püstitatud eesmärgid suurendamaks läbilaskevõimet ja kuluefektiivsust. Lisaks on Eesti seadnud endale eesmärgid seoses FAB koostööga.

Arvestades finantseerimise põhimõtete muutusega ning eeltoodud eesmärkide saavutamiseks vajalike investeeringute ja tegevuskuludega, kehtestame 2012. aastast marsruudi navigatsiooniteenuse ühikuhinnaks 22,92 eurot. Seni kehtivaga võrreldes on uus hind 15,7% kõrgem. Kuna viimaste aastate hinnalangus on olnud 18%, siis võimaldab uus hind ka edaspidi osutada teenust varasemast soodsamalt. Samuti ühtlustame alates 2012. aastast teenustasu ühikuhinna Tartu ja Tallinna terminali navigatsiooniteenuse osutamisel – see saab võrdseks seni Tallinnas kehtinud ühikuhinnaga 77,97 eurot.

Alates 2012 kehtiv hinnakiri