Otsime lennuinfo osakonda spetsialisti

26. okt 2011

Otsime oma meeskonda

LENNUINFO OSAKONNA SPETSIALISTI,

kellel on soov aidata kaasa Eesti lennujuhtimisteenuse arengule läbi ajakohase ja adekvaatse lennuinfo (aeronavigatsioonilise info) töötlemise ja levitamise ning klientide lennuinfoga varustamise.

Kandideerimine toimub läbi CV Keskuse.