SESAR Seminar Tallinnas

2. septembril 2011 toimus Lennuliiklusteeninduse AS-i ja lennuliikluse korraldamise ühisettevõte SESAR JU ühisseminar, mis oli suunatud Eesti ja teiste Balti riikide huvirühmadele.

Eesti ja ka teiste Balti riikide ministeeriumite, lennuametite, lennukompaniide ning lennujaamade juhtkondade esindajatele anti ülevaade hetkel Euroopa lennunduse ühe suurema ja ambitsioonikama projekti viimastest arengutest.

Siim Kallas, Euroopa Komisjoni asepresident ja transpordivolinik, kutsus oma ambitsioonikas avakõnes Eesti ülikoole kaasa lööma SESAR-i teadusprojektides.

Eesti riigi nimel  tervitas seminarist osavõtjaid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Eero Pärgmäe.

Seminaril osalejad näitasid üles suurt huvi SESAR-i ja sellega seotud programmide vastu. Baltimaade lennujuhtimiskeskused tegid ettepanekuid suurendada osalusaktiivsust AIRE, WPE pikaajaliste teadusuuringute ja katsetamisega seotud ettevõtmistes.

Patrick Ky, SESAR JU tegevjuht, kiitis Balti lennundusettevõtete valmisolekut ja motiveeritust ning tervitas nende osalemist SESAR-i programmis. Ühtlasi rõhutas ta valideerimise ning kaugjuhitavate tornide olulisust.

Üheks peakõnelejateks oli ka Lennuliiklusteeninduse AS-i tegevjuht Tanel Rautits, kes andis põhjaliku ülevaate Lennuliiklusteeninduse AS-i panusest SES-i arengutesse. SES-i ja Põhja-Euroopa riikide vahelisest koostööst kõneles NORACON (Põhja-Euroopa riikide ja Austria teenuse osutajate koostöö) grupi esindaja Anne-Lovise Linge.

Ettekannetega esinesid veel Estonian Air-i tegevjuht Tero Taskila ning Tallinna Lennujaama juhatuse esimees Rein Loik, kes jagasid oma seisukohti lennuliikluse korraldamise osas.

SESAR-i seminar Eestis osutus väga edukaks. Paljud osalejate poolt esitatud küsimused, viisid viljaka aruteluni kõigi osapoolte vahel.