Avaldati esimene elektrooniline Lennundusteabe kogumik – eAIP

Lennuliiklusteeninduse Aktsiaselts valmistas ette elektroonilise Lennundusteabe kogumiku (eAIP). Elektrooniline AIP koostati vastavalt Eurocontrol-i poolt avaldatud spetsifikatsioonidele. Meie tootmise platvorm läbis olulise muudatuse, mistõttu muutus kogu AIP-i kujundus.

Alates 7. aprillist 2011 koostatakse kõik AIS väljaanded (AIP Muudatused, AIP Lisad ja Aeronavigatsiooniteabe ringkirjad) kasutades uut süsteemi, mis tagab suurema automatiseerituse taseme ja kvaliteedi kogu publitseerimise protsessi ajal.

Uue AIP-i avaldamiskuupäev on 12. aprill 2011 ja see sisaldab viimaseid muudatusi 7. aprilli 2011 seisuga (k.a AIRAC AIP AMDT 03/11).

Lisaks AIRAC AIP AMDT 03/11, jõustumiskuupäevaga 7. aprill 2011, sisaldab esmane elektrooniline AIP järgmisi muudatusi, mis jõustusid samuti 7. aprillil 2011:

  • uuendused peatükkides GEN 0.1, GEN 3.1;
  • uues formaadis peatükid ENR 1.4, ENR 2.1, ENR 2.2 ja AD 3;
  • uus formaat aeronavigatsiooniliste kaartide numeratsioonis;
  • eemaldatud peatükk AD 4 Muud sertifitseeritud lennuväljad.

eAIP-i avaldatakse Internetis (http://aim.eans.ee) ja CD-ROM-il.

CD-ROM-il avaldatud Eesti eAIP on ametlik versioon!  (AMIE, NOTAM PIB, MET).

Aeronavigatsiooniteabe koostajatele on aga tehtud kalender, mis annab neile teada, mitu päeva on neil jäänud aeronavigatsiooniteabe esitamiseks LIO-le, võttes arvesse kindlad jõustumiskuupäevad.

Kuna oleme oma kodulehte uuendamas, siis ei ole kõik leheküljed hetkel veel kasutusvalmid. Lisame järk-järgult funktsionaalsust ja informatsiooni ning oleme peatselt täies mahus Teie