Lennuliiklusteeninduse AS-i Lennuinfo osakonnal valmis uus koduleht

Lennuinfo osakonnal valmis uus koduleht veebiaadressiga http://aim.eans.ee.

Vana AIP koduleht (http://aip.eans.ee) ei ole enam kasutuses.

Uue kodulehe uudisteveerust leiab infot nii LIO tegemistest kui ka teavitusi aeronavigatsiooniteabe avaldamise kohta.

Lisaks saab seal:

  • täita kliendi rahulolu küsimustikke;
  • esitada tellimus eAIP-le ja VFR kaardile;
  • tellida instrumentaallähenemise protseduure, lennunduskaartide koostamist ja takistuste ekspertiise;
  • vaadata eAIP-i, AIP SUP-i, AIC-i ja kehtivate NOTAM-te nimekirja;
  • vaadata VFR Infoteatmikku ja VFR kaarti.

Kodulehelt pääseb ligi ka lennuettevalmistusega seotud informatsioonile (AMIE, NOTAM PIB, MET).

Aeronavigatsiooniteabe koostajatele on aga tehtud kalender, mis annab neile teada, mitu päeva on neil jäänud aeronavigatsiooniteabe esitamiseks LIO-le, võttes arvesse kindlad jõustumiskuupäevad.

Kuna oleme oma kodulehte uuendamas, siis ei ole kõik leheküljed hetkel veel kasutusvalmid. Lisame järk-järgult funktsionaalsust ja informatsiooni ning oleme peatselt täies mahus Teie