Tallinna lennujuhtimistornis võeti kasutusele uus lennujuhtimissüsteem

10. veebruaril 2011. a. võeti Tallinna lennujuhtimistornis ametlikult kasutusele uus lennujuhtimissüsteem.

Uus süsteem võimaldab torni lennujuhil jälgida oma vastutusalas kogu liiklust (nii õhus kui ka maa peal toimuvat) ja saada ka võimalike konfliktide kohta eelhoiatusi, mis muudab  visuaalse jälgimise veelgi paremaks hangitud kaasaegsete tehnoloogiliste lahenduste abil.

Ettevalmistusi uue süsteemi hankeks alustati juba 2007. aastal, kui käivitus Lennuliiklusteeninduse AS-i lennujuhtimistorni operatsioonilise seadmestiku ja seostuvate tööprotseduuride moderniseerimise projekt, mille eesmärgiks oli lähilennujuhtimisüksuse (TWR) läbilaskevõime suurendamine ning osutatava teenuse kvaliteedi märgatav tõstmine.

6. novembril 2008., allkirjastati Lennuliiklusteeninduse AS ja Austria firma AviBit data processing GmbH poolt tarneleping uue lennujuhtimissüsteemi moderniseerimiseks ja lennuvälja maapealse liikluse seiresüsteemi paigaldamiseks.

Projekti käigus paigaldati torni elektrooniliste lennuplaani-strippide süsteem (EFSS – Diflis) ja seda toetavad süsteemid ning käivitati automaatne andmevahetus erinevate lennujaamas paiknevate süsteemidega. Süsteemi kuulub ka spetsiaalne infosüsteem (InfoMax) koos AFTN-terminaaliga (AFTNMax). Samuti Tallinna lennuvälja maapealse liikluse seiresüsteem (A-SMGCS – AceMax) mis lisaks maaliikluse radarile (SMR) sisaldab ka režiim S (Mode S) multilateratsioonisüsteemi (MLAT MSS-A) ja lennujuhi jaoks vajalikke automaatseid häire- ning ohutusvahendeid (Eurocontrol Level 2 Safety Nets). Tallinna tornis kasutusele võetud lennujuhtimissüsteem on hetkel üks paremini integreeritud torni lennujuhtimissüsteeme Euroopas. Lisaks eespool mainitud olulistele sisemistele komponentide omavahelistele sidumisele, vahetab uus süsteem andmeid 15-ne, nii lennujaama kui ka lennuliiklusteeninduse välise süsteemiga.

Uue süsteemiga on seotud 11 töökohta: 3 põhitöökohta tornis, üks lähenemislennujuhtimise positsioonil töötaval lennujuhil ja üks vanemlennujuhil, 5 töökohta on Tallinna lennujaama erinevates üksustes ning 2 töökohta on koolituse ja salvestuste taasesituse otstarbeks. Kõigele lisaks „kuulub“ hangitud süsteemi juurde veel ka 3 EFSS – Diflis töökohta Eesti Lennuakadeemia lennujuhtimissimulaatoris Tartus.