Arhiiv

  • Tööpakkumised EANSis

    Kandideeri siin: LENNUJUHTIMISOSAKONNA ASSISTENT Kandideeri siin: VALVEINSENER

  • Mehitamata lennunduse korraldus vajab arendamist ja osapooltega kooskõlastatud regulatsioone

    Lisaks mehitatud õhusõidukitele on nii Eesti õhuruumis kui ka mujal maailmas näha mehitamata ja/või distantsilt juhitavate õhusõidukite kasutuse kasvutrendi. See […]